Uzmanlara göre 2000 yılından sonra doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Nüfusun %23’ünü oluşturan Z kuşağı gençleri kısa ...