Uzmanlara göre 2000 yılından sonra doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Nüfusun %23’ünü oluşturan Z kuşağı gençleri kısa bir süre sonra hayata atılarak çalışma hayatına başlayacaklar. Makineleşme ve teknoloji çağının ilk çocukları olan Z kuşağı, insanlık tarihinin, göz, kulak, motor ve el beceri senkronizasyonun en yüksek nesli olarak tanımlanmaktadır.

Z kuşağı çocuklarının tam olarak içine doğduğu bu teknolojik Dünya ile olan uyumları son derece başarılıdır. Hızlı öğrenebilen ve yeniliklere hızla ayak uydurabilmeyi başaran Z kuşağı çocuklarının en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. İç dünyaları ve hayal güçleri diğer kuşaklardan oldukça farklıdır ve bu fark gözle görülebilir derecededir. Uzmanlar tarafından en çok merak edilen şey ise bu kuşağın hangi meslek gruplarını tercih edeceği ve iş hayatında ne gibi değişimler yapacakları. Z kuşağı çocuklarının özelliklerini incelediğimizde;

  • Zihinsel ve psikolojik açıdan hızlı gelişme görülür.
  • Hayal dünyalarının sınırsızlığından kaynaklı cevap bulunamayan sorular sormaları.
  • Dikkat süreleri oldukça kısadır.
  • İki işle aynı anda ilgilenebilir.
  • Bağımsızlığı savunurlar ve özgüvenleri oldukça yüksektir.
  • Ailelerini ve çevresindekileri şaşırtacak becerilere sahip olabilirler.
  • Teknoloji ile büyümelerinden dolayı içe dönük dünyaları vardır, sosyalleşmeleri onlar için çok önemli değildir.
  • Kural tanımaz ve doyumsuz oluşları onları lükse doğru yaklaştırır.

Z Kuşağı Çocuklarının Aileleri ile Olan Çatışmalarının Nedenleri

Z kuşağı çocuklarının lükse ve rahatlığa olan düşkünlükleri, doyumsuzluğa varabilen istekleri ve kurallara uymamaları nedeniyle aileleri ile iletişim kurma konusunda sorunlar yaşanabiliyor. Ailelerinin bu konularda kendilerini uyarmaları ve yasaklar koymaları Z kuşağı çocuklarının hoşuna gitmeyebilir. Teknolojiden, oyunlardan ve sosyal ağlardan uzak durmak istemeyen Z kuşağı bunlar için ailelerini karşılarına almaya hazırdırlar. Bu durumda ailelere büyük sorumluluk düşmektedir. Aileler klasik kurallarının dışına çıkıp çocuklarını anlamaya ve onların ihtiyaçlarını dinlemeye özen göstermelidir. Kendisinin dinlendiğini ve düşüncelerine önem verildiğini hisseden Z kuşağı çocukları ile iletişim kurabilmek çok daha kolaydır.